در کانادا قانع کردن ناشر سخت است در ایران اداره کتاب قانع نمی‌شودآرامش ادبیات داستانی امروز ایرانی نشانه چیست؟ خبرگزاری ایلنا

این مطلب به صورت خودکار جمع آوری شده و مجله «لیمویی» هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرد بیشتر بدانید.