نيکي و خيرخواهي پدر بلندتر از کوه است، نيکي وخيرخواهي مادر عميق تر از درياست....

این مطلب به صورت خودکار جمع آوری شده و مجله «لیمویی» هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرد بیشتر بدانید.