برای یک آرایش شیک و ماندگار به چه لوازمی نیاز داریم ؟

گذشت دوره ای که آدما آرایش های غلیظ و ناجور میکردن. اینو بدونید که زیبایی همیشه در سادگیه، و این ادگی منظور از این نیست که به هیچ وجه آرایش نکنید بلکه مهمه که چجوری آرایش کنید تا زیباتر به نظر برسید. هیچ کس با داشتن نیم سانت کرم پودر روی صورتش نه تنها زیبا […]